Pages Menu
Facebook
Categories Menu

ALV 3 april 2019 & 5 jierich bestean!

op woansdei 3 april hiene wy us jierlykse ALV, dizze wurde tige goed besocht. Derneist ward stil stoen by it fiif jierich bestean fan de ferieniging. Ek wurden de prizen fan it competitie keatsen fan 2018 utrikt, Dorien Slats gong der mei de felbegeerde wikselbeker fan troch!