Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Leafhabberspartij 13 sept Balk

op snein 13 sept wurde under prachtige waersomstandigheden de leafhabberspartij yn Balk ferkeatst! Anna Siet liet sjen ek buten Mildaam winne te kinnen, getuige har...

Read More

FBA Dronten 5 sept

Op sneon 5 sept reizigen we mei 6 man of nei de FBA partij yn Dronten. Yn e B klasse Anna Siet, Jesper, vince en Arie. Yn e A klasse Rik en Bennie. Jesper pakte de...

Read More

Tusken de Flatsen 29 aug

Op sneon 29 augustus wurde de TDF partij yn Lippenhuzen ferkeatst, mei mar leafst 7 man (Paulina, Rik, Jesper, Bennie, Luca, Vince en Anna Siet) fan us ferieniging op e...

Read More