Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Symen Jansma pearke keatspartij 19 sept

Hjoed hawwe we ûs ofslutende ledenpartij ferkeatst, de traditionele Symen Jansma pearke keatspartij. Mei mar leafst 10 duo’s op e list gongen we dik 12 uur los. Der wurde tige spannend keatst op de earste list, en ien partij wurde mei folle tillegraaf beslist. Sponsor fan dizze partij wie de Zuivelhoeve Heerenveen en om ûs extra te stipjen siet yn elk prizenpakket een extra waardebon fan 5 euro. Utslach:Earste priis offalronde: Danielle & JesperTredde priis: Ellie en HarmTwadde priis: Esther en ArieEerste priis: Dorien en BennieIedereen fan herte lokwinske en it seizoen sit der no op..