Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Symen Jansma pearke keatspartij

Op sneon 7 september ward us tredde ledenpartij ferkeatst, traditiegetrouw de pearke keatspartij. Dizze partij is sinds forig jier omdoopt ta de Symen Jansma pearke keatspartij.

Mei 8 pearkes op e list, en middeis noflik keatswaer wurde it een moaie keatsdei. Run 17.00 koene we de prizen (moaie italiaanse priispakketten) ├╗trikke.

Earste yn e offalronde wurden Thekla Vitor en Andre de Vries, de twadde priis wie foar Margriet Dol en Gerrit Soeting. De krans wie foar Annemiek Aarse en Bennie de Boer.