Pages Menu
Facebook
Categories Menu

reuzeNpartij Akkrum 11 juli

Op snein 11 juli reizigen we manmachtig of nei Akkrum foar de reuzeNpartij. Bij de manlju wie der succes foar Rik yn e C klasse mei syn swager en skoanheit. Yn e B...

Read More

Twadde ledenpartij 20 juni

Op snein 20 juni hawwe we us twadde ledenpartij ferkeatst, mei 5 duo’s op e list. We keatsten yn 1 poule, dus alle petoeren keatsen tsjin elkoar, en de partijen...

Read More

Earste ledenpartij 15 maaie 2021

op sneon 15 maaie hawwe us earste ledenpartij fan 2021 ferkeatst. Mei knap waer, moaie prizen fan de Zuivelhoeve en tige spannende partijen op de earste list wurde it...

Read More

Leafhabberspartij 13 sept Balk

op snein 13 sept wurde under prachtige waersomstandigheden de leafhabberspartij yn Balk ferkeatst! Anna Siet liet sjen ek buten Mildaam winne te kinnen, getuige har...

Read More