Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Van de voorzitter

Keatsen is mooi wurk…..

is een bekend Frysk ferske van Bauke en Greetje … En it die forig jier bliken dat dat ek jild foar Ketlik / Mildaam!

De diverse kaatsavonden (elke woensdagavond, maar ook een aantal malen op zondagochtend) werden zeer goed bezocht, en bij de twee kaatspartijen (eind juni en september) was er veel opkomst, beide keren maar liefst 50 man op e list! Ook kwam er veel publiek op af, en ook de middenstand/sponsoren lieten zich niet onbetuigd. Het is erg mooi om te zien dat deze beide dorpen deze nieuwe vereniging zo warm omarmen!

Mede op basis hiervan hebben we toen nog als kerngroepje ´keatse yn Ketlik e.o´ besloten tot oprichting van de keatsferieniging ´Heaks & Krekt´, een aparte , maar toch leuke naam dachten wij als bestuur. Inmiddels is het bestuur benoemd en ik wil de bestuursleden graag kort aan jullie voorstellen. Gryt Visser wordt de penningmeester van onze vereniging, Harm Wierda de secretaris, ikzelf zal de voorzittershamer hanteren. Tevens nemen Ritske Boonstra en Symen Jansma plaats in het bestuur.

Tsjaa, wat doet een kaatsvereniging in oprichting tijdens de wintermaanden. De afgelopen maanden hebben met name in het teken gestaan van het werven van nieuwe sponsoren (Coop Nieuwehorne, Cafe Ald Skoat, Cafe it Houtsje, Grondnet en Ponne Ketlik), waardoor we straks in staat zijn om onze eigen spullen ((ballen, proppen, krammen, lijnen, etc.). te kopen, vorig jaar hadden we deze nog in bruikleen van andere vereniging. Met een aantal andere sponsoren zijn we overigens nog in gesprek.

Ook zijn we volop bezig geweest onze vereniging te PR-en, en tegenwoordig vindt dit natuurlijk plaats via ´de social media middels het opzetten van de website (www.heaksenkrekt.nl, deze zal medio maart ´on air´ zijn) en een facebook pagina (heaks en krekt keatsvereniging). Hier vind je de laatste nieuwtjes, wedstrijdagenda, sponsoren, contactpersonen, etc.

Ook hopen we in maart/april nog even kort op Omrop Fryslan radio te komen, tijdens het programma ´muzyk-yn-bedriuw´. Hier zal dan kort aandacht worden besteed aan de oprichting van onze kaatsvereniging en de favoriete liedjes van het bestuur zullen dan gedraaid worden. Uiteraard zal ik jullie via de ´social media´ op de hoogte houden wanneer dit (hopelijk) gaat gebeuren.

Tot slot wil ik met jullie delen dat we op woensdag 2 april om 20.00 onze informatie avond / ledenavond hebben in de kantine van VV Mildam, jullie zullen hier nog een flyer over ontvangen. Tijdens deze avond zullen we kort terugblikken op vorig jaar, en de hoofdmoot zal natuurlijk bestaan uit het ontvouwen van de plannen van dit kaatsseizoen.

Ik hoop jullie dan allen te zien, en natuurlijk ook tijdens de competitie/trainingsavonden , elke woensdag van 18.30 – 19.30 voor de jeugd en aansluitend van 19.30 – 20.30 voor de senioren. We starten op woensdag 7 mei.

Uiteraard hopen we als bestuur dit jaar op een prachtig kaatsseizoen met veel enthousiaste kaatsers, sa no en dan een pripper en wol gau ris een boppeslach!

Namens de KF Heaks & Krekt

Bennie de Boer