Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Het ontstaan

Ik heb de eerste 20 jaar van mijn leven in Spannum gewoond, en daar altijd gekaatst en sindsdien al verliefd op deze mooie Fryske sport. In 2012 kochten we een huis in Katlijk, en het leek mij een uitdaging om hier een kaatsvereniging op te richten.

Toen we hier een paar maanden woonden, had ik al snel een aantal ´soortgenoten´ ontdekt die ook een groot kaatshart hadden! Met deze kaatsenthousiastelingen (Ritske Boonstra, Symen Jansma, Harm Wierda, Jouke Goudberg en Gryt Visser) hebben we in februari 2013 voor het eerst om tafel gezeten om te kijken of er voldoende draagvlak en animo was om te kaatsen in Katlijk. Conclusie van dit overleg was ´it giet oan´.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met schoolkaatsen en in mei 2013 heeft de Tjongerschool (alle groepen) 2 maal kaatsles gehad, waarbij zowel het kaatsen werd uitgelegd maar ook werd de op- en uitslag geoefend. Het schoolkaatsen werd met veel enthousiasme ontvangen, en na afloop kreeg iedereen een mooi kaatsdiploma!

Na het schoolkaatsen werd elke woensdagavond kaatstraining gegeven aan zowel de jeugd als aan volwassenen. Bijna elke woensdagavond waren er zo´n 20 kinderen en 20 volwassenen te kaatsen, er werden zelfs bovenslagen genoteerd!

Op het dorpsfeest van Katlijk/Mildam werd een demonstratie partij georganiseerd, Katlijk/Mildam trad in het strijdperk aan tegen partuur van Hoornsterzwaag/Jubbega.  Ook dit kaatsevenement werd goed ontvangen, getuige de grote opkomst en veel enthousiasme onder het publiek.

Tot slot is vermeldenswaardig dat er 2 ledenpartijen werden verkaatst in 2013, beide keren hadden we maar liefst 50 man op e list! Er werd gekaatst om mooie kransen, vleesprijzen en bekers. De diverse sponsoren lieten zich hierbij niet onbetuigd, o.a. slagerij Talsma en Notaris Hoekstra stonden garant voor mooie prijzen!

Conclusie van dit proefjaar (2013) kaatsen in Katlijk/Mildam was dat er voldoende draagvlak en animo is om dor te gaan met kaatsen en een kaatsvereniging op te richten, en dat gaan we in februari 2014 onder de naam KF ´Heaks en Krekt´dan ook doen. De naam is overigens ontstaan tijdens het veld leggen wat Harm Wierda en ik traditiegetrouw iedere woensdagochtend deden. Vaste prik was dan dat Harm zei, ‘it fjild moat wol heaks lizze Bennie’, waarom ik zei, jawis ‘it moat heaks en krekt leint wurde!

Bennie de Boer